Telefon: 57 61 50 60

Nyhed - Vi udvider med afdeling i Fit & Sund Ringsted

Klinikken har indgået samarbejde med Fitnesscenteret Fit & Sund i Ringsted. Dermed er specialist i sportsfysioterapi Lasse Lamberth fast i den nye afdeling hver tirsdag og fredag. Placeringen giver mulighed for at benytte centerets træningsfaciliteter, hvorfor vi i den nye afdeling vil koncentrere os om genoptræning efter skader og operationer. Almindelig udredning og behandling er naturligvis også muligt,

Konsultationer i Fit & Sund foregår uden om sygesikringens rammer, hvorfor vi kan tage os bedre tid til første konsultation for en grundig undersøgelse og træningsvejledning. Undersøgelsen kan inkludere en ultralydsscanning, hvis det skønnes relevant - i øvrigt uden ekstra omkostninger! Se prislisten for mere information.

Henvisning fra lægen er ikke nødvendig, og der ydes dermed ikke tilskud fra den offentlige sygesikring. Der kan opnås tilskud fra sygeforsikringen ´Danmark´ og fra mange forsikringer. Forhør dig hos din forsikring, hvordan de dækker konsultation hos fysioterapeut uden overenskomst. (Vi tager stadig imod henvisninger med sygesikringstilskud på klinikken på Nørretorv).


Ring på 57 61 50 60 eller skriv mail til info@ringstedfysioterapi.dk ved spørgsmål eller for at lave en aftale, så vi kan hjælpe dig videre.​

Bliv tilset af en specialist i sportsfysioterapi

Hos Ringsted Fysioterapi og sportsklinik har du mulighed for at vælge at blive tilset af en specialist. Sportsfysioterapeut Lasse Lamberth har fået anerkendt sin erfaring og sine kompetencer via en specialistgodkendelse i sportsfysioterapi. Læs mere om Lasse her.

Ved første konsultation foretager Lasse en grundig undersøgelse (evt med ultralydsscanning med merpris). Behandling iværksættes også ved første konsultation, og du vejledes i, hvad du selv kan gøre for at komme over din skade hurtigst og bedst muligt. Dette resulterer ofte i varig effekt ved færre konsultationer.

En specialist er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi på baggrund af dokumenteret videreuddannelse på universitetsniveau, relevante efteruddannelseskurser, mange års erfaring samt klinisk supervision. En specialist er uddannet til at udrede og behandle komplekse problemstillinger og benytter sig af nyeste viden baseret på klinisk forskning. Lasse har en bred erfaring fra mange sportsgrene - blandt andet via sin deltagelse som medrejsende fysioterapeut for den danske delegation ved ungdoms-OL i Holland 2013, European Games i Baku i 2015, og Minsk i ´19 samt vinter-OL i Sydkorea i 2018 og Beijing 2022. Han benytter ultralydsscanning i sin diagnostik og har et bredt netværk af eksperter, hvis det vurderes relevant med videre udredning hos speciallæge.

Der kræves ikke lægehenvisning for at booke en konsultation hos Lasse. Mange forsikringer dækker behandling uden henvisning, men spørg dem for en sikkerheds skyld på forhånd. Der kan opnås tilskud fra sygeforsikringen ´Danmark´, hvis du er medlem.

Priser ses her.

Genoptræning, skadesforebyggende træning og præstationsfremmende træning

Vi har ambition om at få dig helt tilbage til din sport efter din skade og vil derfor gerne følge dig helt til dørs med råd og vejledning mht. genoptræning. Selv efter genoptræningen vil vi gerne hjælpe dig med at undgå at skaden blusser op igen, som man ellers ser i mange tilfælde. Forebyggende træning bør iværksættes hurtigst muligt, men kræver viden om de belastninger og den risiko, der kendetegner de enkelte sportsgrene.

Denne viden har vi hos Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik, og vi samarbejder med to af Ringsteds  fitnesscentre FitnessLab og Fit&Sund, hvor træningen kan finde sted.

Sportsspecifik screening

​Vi du være på forkant med skaderne eller forbedre din præstation i netop din sport, så kan en screening være en god idé. En screening er en grundig gennemgang af dine fysiske forudsætninger for at kunne præstere godt i din sport og undgå skader. Ved hjælp af nøje udvalgte undersøgelser og tests identificerer vi de svage led (weak links) i bevægelseskæden (kinetic chain) så du finder ud af præcis, hvad du bør arbejde videre med i din træning. Efter screeningen vil du få forevist eksempler på øvelser/træning, som vil kunne arbejde med de identificerede weak links.

Inkluderet i prisen for en screening (kr. 1500,-) er en opfølgende konsultation for at optimere træningen og dermed effekten af screeningen. 

Følg os på Facebook​

Adresse

Nørretorv 14, 1.th, 4100 Ringsted