Telefon: 57 61 50 60

Vigtig information vedr. begrænsning af smittespredning

Ringsted Fysioterapi & Sportsklinik er  en del af det danske sundhedsvæsen og er derfor stadig åben. Klinikken er akkrediteret af styrelsen for patientsikkerhed og overholder naturligvis dermed Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne samt afstand mellem patienterne.

Vi har dog brug for hjælp fra alle jer patienter til at få det hele til at glide.
- Meld afbud hvis du har symptomer (I ved, hvad der menes...).

- Vask hænder eller brug sprit som det første, når du kommer.

- Kom præcis til den aftalte tid (ikke for tidligt og ikke for sent).

- Ingen pårørende i venteværelset. (Der etableres et ekstra alternativt venteværelse).
- Hold afstand til andre, host i ærmet og alt det dér...
- Betal venligst med MobilePay i behandlingsrummet (for at undgå unødig ophold i venteværelset).

- Kun adgang til klinikken efter aftale.
- Bliv hjemme eller tal med din læge først, hvis du er i særlig risikogruppe.

Ring på 57 61 50 60 eller skriv mail til info@ringstedfysioterapi.dk ved spørgsmål eller for at lave en aftale, så vi kan hjælpe dig videre.​

Vederlagsfri fysioterapi

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier:

  1. Personen har et svært fysisk handikap (*)
  2. Tilstanden er varig
  3. Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten (Spørg lægen eller fysioterapeuten)​

Vigtigt: Fysioterapien har til formål at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelsen af funktioner. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse og vil derfor primært dreje sig om øvelser og træning. Der vil blive oprettet relevante hold.

(*) Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning:
"En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap."

Af hyppige diagnoser der ikke berettiger til vederlagsfri fysioterapi er fx: Diskusprolaps, artrose, bækkenløsning, fibromyalgi, myoser, piskesmæld, Scheuermann, KOL.

Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi kan læses her: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/ VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

Progressiv sygdom

For denne gruppe er formålet specifikt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til personer som har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Hensigten er at give mulighed for at personer i denne gruppe kan få fysioterapi tidligt i deres sygdomsforløb.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier:

  1. Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, men er ikke svært fysisk handicappet
  2. Tilstanden er varig
  3. Personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten og som samtidig klassificeres som progressiv sygdom.
  4. Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Den fysioterapeutiske indsats til denne persongruppe foregår på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen.

Følg os på Facebook​

Adresse

Nørretorv 14, 1.th, 4100 Ringsted