Telefon: 57 61 50 60

VIGTIGT:

På grund af risikoen for spredning af Corona-virus gælder særlige regler i forbindelse med behandling:

Ifølge sundhedsstyrelsen må kun patienter, der har behov for kritisk behandling, komme fysisk på klinikken. Alle andre patienter tilbydes telefon- eller videokonsultation (se længere nede).

Ved kritisk behandling forstås behandling/træning, der i betydelig grad forhindrer tab af funktionsniveau, arbejdsevne og/eller livskvalitet. Fysioterapeuten vurderer i telefonen, om der i dit tilfælde er tale om kritisk behandling. Den forventede effekt af behandlingen skal holdes op imod de mulige konsekvenser ved eventuel smittespredning, og er du i særlig risikogruppe, bør du overveje en ekstra gang, om behandling virkelig er nødvendig. Klinikken overholder naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. hygiejne.

Føler du dig syg, eller har du et eller flere af følgende symptomer må du ikke komme til behandling:

Feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza. Bliv i stedet hjemme, eller kontakt lægen hvis du er hårdt ramt.

Ingen adgang til klinikken uden forudgående aftale. Ring på 57 61 50 60 eller skriv mail til info@ringstedfysioterapi.dk

Videokonsultation i forbindelse med ikke-kritisk behandling (kræver ikke lægehenvisning)

Ved videokonsultation får du tilsendt et link, som kan åbnes på en smartphone, tablet eller computer. Efter at have identificeret dig selv (NemID eller fremvisning af sundhedskort) og betalt for konsultationen via MobilePay, kan konsultationen gå i gang. Ved henvisning fra lægen koster videokonsultation 154,-  (Tjek selv med evt. forsikringsselskab om de dækker videokonsultation). Uden henvisning fra lægen koster videokonsultation 250,-, og hele set-up´et overholder gældende regler om håndtering af personfølsomme oplysninger (GDPR-godkendt).

Du vil blive bedt om at fortælle om dit problem, og vi vil stille supplerende spørgsmål undervejs. Da vi ikke kan lave en fysisk undersøgelse, kan du blive bedt om at vise os den skadede del af kroppen og evt. lave nogle bevægelser og tests, så vi kan komme en diagnose nærmere. Herefter vil vi komme med vores vurdering og råd om, hvordan du skal forholde dig. Hvis relevant vil du blive forevist forslag til selvbehandling og hjemmeøvelser, og der vil evt. blive aftalt tid til opfølgning. Ved behov for videre udredning eller billeddiagnostik, vil vi forsøge at sætte dette i værk gennem egen læge, men situationen taget i betragtning kan der være udfordringer forbundet med dette.

Ring på 57 61 50 60 eller skriv mail til info@ringstedfysioterapi.dk ved spørgsmål eller for at lave en aftale om videokonsultation, så vi kan hjælpe dig videre.​

Vederlagsfri fysioterapi

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier:

  1. Personen har et svært fysisk handikap (*)
  2. Tilstanden er varig
  3. Personen har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten (Spørg lægen eller fysioterapeuten)​

Vigtigt: Fysioterapien har til formål at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelsen af funktioner. Fysioterapien skal rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse og vil derfor primært dreje sig om øvelser og træning. Der vil blive oprettet relevante hold.

(*) Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens vurdering af, om en patient har et svært fysisk handicap er følgende negative afgrænsning:
"En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap."

Af hyppige diagnoser der ikke berettiger til vederlagsfri fysioterapi er fx: Diskusprolaps, artrose, bækkenløsning, fibromyalgi, myoser, piskesmæld, Scheuermann, KOL.

Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi kan læses her: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/Plan/Fysio/ VejlVederlagsfriFysioterapi_4jul08.pdf

Progressiv sygdom

For denne gruppe er formålet specifikt at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til personer som har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Hensigten er at give mulighed for at personer i denne gruppe kan få fysioterapi tidligt i deres sygdomsforløb.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom inkluderer personer, som opfylder alle følgende henvisningskriterier:

  1. Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom, men er ikke svært fysisk handicappet
  2. Tilstanden er varig
  3. Personen har en diagnose, der er omfattet af diagnoselisten og som samtidig klassificeres som progressiv sygdom.
  4. Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Den fysioterapeutiske indsats til denne persongruppe foregår på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen.

Følg os på Facebook​

Adresse

Nørretorv 14, 1.th, 4100 Ringsted